top of page
B591E116-1534-4B40-819A-FFFA182ED181.JPEG

Ruh sağlığı alanı etik ihlallerin çokça yaşandığı bir alandır. Dolayısıyla danışanların terapist seçimi yaparken tercih ettikleri psikoloğun eğitimi ile ilgili bilgi almak istemeleri bu ihlallerin yaşanmasına engel olacaktır. Kendinize veya yakınınıza psikolojik destek hizmeti aramaktaysanız terapistin psikoloji lisans eğitiminin olmasına dikkat ediniz.  Büke Türkgil lisans eğitimini psikoloji bölümüyle tamamlamış ve yüksek lisans eğitimi, aldığı süpervizyonlar ile Klinik Psikolog ünvanını kullanma yetkisi bulunmaktadır.

Büke Türkgil lisans eğitimini İngilizce Psikoloji bölümüyle Işık Üniversitesinde 'Ailenin eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu ve katılımcının cinsiyeti faktörlerinin; ebeveynlerin davranış şekli ile katılımcının cinsiyet rollerine bakış açısı arasındaki ilişkiye etkisi' konulu tez araştırmasıyla tamamladı. Lisans eğitimi boyunca lise son sınıf öğrencileriyle yapılan müdahale programında yer aldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Sevgi Evlerinde ve çeşitli okullarda staj yaptı. 

Yüksek Lisans eğitimini Kent Üniversitesinin Klinik Psikoloji bölümünde 'Çocukluk Çağı Travmaları Olan Yetişkinlerde Çocukluk Çağı Travmaları, Ruminatif Düşünce Biçimi ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konulu araştırması ile tamamladı. Bu süre zarfında özel bir danışmanlık merkezinde asistan psikolog olarak ve Kartal Kadın Danışma Merkezinde gönüllü psikolog olarak çalıştı. Ek olarak bu dönemde süpervizyon almaya başladı. 

ISST Şema Terapi eğitimini tamamladı ve Kent Üniversitesinde Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine dersler aldı. Ayrıca çeşitli eğitimlere, süpervizyonlara, konferanslara, test eğitimlerine katılmaya devam etmektedir.

Şuanda online olarak seanslarına devam etmektedir, aynı zamanda Şema Terapi Türkiye derneğinde de aktif rol almaktadır.

Hakkımda : Hakkımda
bottom of page